Ägare

Ägarförteckning per den 31 mars 2017.

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Accequa AB 5 962 500 38,89
Försäkringsbolaget Avanza 764 416 4,99
Stephan Käll 288 916 1,88
Nordnet Pensionsförsäkring 224 642 1,47
Kjell Stenberg 201 750 1,32
Client Long 172 391 1,12
Bert Junno 165 625 1,08
Mikael Lindstam 165 625 1,08
Bertil Lindkvist 161 570 1,05
Totalt 15 330 992
100,00

Dessutom finns det 2 500 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september till 29 september 2017.

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.