Ägare

Ägarförteckning per den 29 december 2017.

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Accequa AB 5 962 500 33,5
Försäkringsbolaget Avanza 679 472 3,82
Nordnet Pensionsförsäkring 396 655 2,23
Stephan Käll 265 526 1,49
Ålandsbanken i ägares ställe 229 867 1,29
Lars Robert Karlsson 216 423 1,22
Kjell Stenberg 202 750 1,14
Hosni Adam Omerirat 197 890 1,11
Bert Junno 165 625 0,93
Mikael Lindstam 165 625 0,93
Totalt 17 798 111
100,00

 

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.