Teckningsoption TO2

Teckningsoption av serie TO 2 

Det finns 2 500 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september till 29 september 2017. Teckningsoptionerna handlas sedan 2016-06-07 på Nasdaq First North kortnamnet för teckningsoption TO 2 är CYXO TO 2.

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.