Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämman ägde rum på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö måndagen den 11 december 2017 kl. 10.00.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Emissionsbemyndigande

 

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.